4000 nye studentboliger i Arbeiderpartiets arbeidsprogram?

I går startet Arbeiderpartiets landsmøte, og i dag skal de vedta nytt partiprogram. Det er en ting som mangler i det partiprogrammet: 4000 nye studentboliger i året. Vi trenger 4000 nye studentboliger i Arbeiderpartiets partiprogram!

Noen må fortelle Arbeiderpartiets landsmøte at vi trenger 4000 nye studentboliger per år. Og her kommer du inn: Det er du som må fortelle Arbeiderpartiet hvor mange studentboliger som må bygges hvert år.

Gå inn på twitter. Lag en tweet, skriv hvorfor vi trenger flere studentboliger, og legg på hashtaggene #aplm og #boligkravet.

Trenger du inspirasjon? Sjekk ut dette åpne brevet Norsk Studentorganisasjon har skrevet (det kan du godt linke til i tweeten)

Lykke til!