Arbeiderpartiet går inn for 3000 nye studentboliger i året!

Arbeiderpartiets landsmøte har denne helgen valgt å ta studentene på alvor og gå inn for å bygge tre ganger så mange studentboliger i året!

Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt å:

  • gi tilskudd til 3000 studentboliger i året
  • øke kostnadsrammen
  • øke støtten til 50% av kostnadsrammen

Det er kjempebra at Arbeiderpartiet har tatt behovet for studentboliger på alvor, og at de går inn for å gjøre noe med det.

Vi håper de andre partiene tar signalet og følger opp med tilsvarende vedtak på landsmøtene sine!