Boligbygging

boligbygging

Å bygge en studentbolig koster mye penger. Derfor pleier Kunnskapsdepartementet å gi studentsamskipnadene tilskudd, slik at de kan bygge gode, sikre og billige boliger for studentene. Samtidig setter Kunnskapsdepartementet et øvre tak for hvor mye hver hybelenhet (HE) i en studentbolig kan koste. I dag er dette tallet på 700.000, og det har ikke blitt justert siden 2009. Kunnskapsdepartementet bestemmer også hvor mye av studentboligen som det offentlige skal betale. I dag ligger denne satsen på 250.000 kroner, og den har ikke blitt justert siden 2004.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) øker byggekostnaden for boligblokker med omtrent 3% i året. Likevel har verken kostnadstaket eller den offentlige tilskuddsandelen blitt justert opp i takt med dette. Staten forventer altså at studentsamskipnadene skal bygge boliger av god kvalitet til en mye lavere pris enn hvem som helst andre. Dette fører til at samskipnadene får bygd færre boliger enn de vil, og at husleien for studentene som bor i studentbolig blir høyere og høyere.