Studentene håper på tallfesting

Høyre og Frp tallfester ikke antall studentboliger i Sundvolden-erklæringen. – Vi håper den nye regjeringen tar boligkrisa på alvor, sier studentledere i Oslo, Bergen og Trondheim.

I regjeringserklæringen som ble lagt frem i kveld sier regjeringen at de vil bygge flere studentboliger, men ikke hvor mange. Den nye regjeringen sier heller ikke at de vil bedre vilkårene for studentboligbygging. Velferdstingene i Trondheim, Bergen og Oslo og Akershus frykter for studentenes boligsituasjon de neste årene. 

– Boutgifter spiser mer og mer og av studielånet, boligkøene vokser hvert år og studenter bor dårligere enn andre grupper. Da haster det å sikre studentenes bosituasjon, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Tone Vesterhus.

De tre studentorganisasjonene har sammen med Norsk Studentorganisasjon (NSO) ført en felles kampanje denne høsten for 3000 studentboliger i året og bedre vilkår for studentboligbygging. De er skuffet over at ingen av målene står i den ferske regjeringserklæringen. 

– Forrige regjering ga støtte til 1500 studentboliger i år. Det var et skritt på veien, men denne regjeringen må doble byggetakten for å holde tritt med eksplosjonen i boligprisene, sier Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen.

Nå krever Velferdstingene at den nye regjeringen satser på studentboliger i statsbudsjettet som legges frem på mandag. 

– Studentboliger demper prisveksten i boligmarkedet og hjelper alle, ikke bare studentene. Det er en løsning politikerne ikke kan si nei til, sier Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim.

For kommentarer eller mer informasjon
Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, 975 71 019
Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim, 922 09 704
Anna Gjersten, leder av Velferdstinget i Bergen, 924 98 163