Monthly Archives: oktober 2013

PM: Studentseiere i statsbudsjettet

Studentene feirer et skred av gjennomslag i forslaget til statsbudsjett for 2014. – Dette er en historisk dag for studentbevegelsen, jubler lederne i velferdstingene i Oslo, Bergen og Trondheim.

11 måneder studiestøtte, flere studentboliger, deltidssykemelding for studenter og økt støtte til studenter med barn er blant seierne for studentene i statsbudsjettet for 2014.

Flere og billigere studentboliger har vært en felles kampsak for velferdstingene i Oslo, Bergen og Trondheim og Norsk Studentorganisasjon (NSO). I statsbudsjettet foreslås høyere kostnadsramme, høyere statstilskudd og 1300 studentboliger.

— Studentboliger er det beste tiltaket både for lik rett til utdanning og for å dempe presset i boligmarkedet. Med denne støtten kan vi bygge flere og billigere boliger også i de største byene, der leia er høyest, sier sier Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Den rødgrønne regjeringen foreslår å innføre 11-måneder studiestøtte fra og med studieåret 2014-15. Studentene får dermed lån og stipend også i juni i 2015.

— Med 11 måneder studiestøtte får studentene tre ekstra arbeidsuker i året. Da kan vi konsentrere oss om å studere istedenfor å sitte i kassa på Rimi i eksamenstiden, sier Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim.

Studentbevegelsen har også fått gjennomslag for at deltidssykemelding for studenter blir en permanent ordning, og for at studenter med barn får høyere støtte.

— Dette er studentgrupper som er særlig utsatt økonomisk, og som trenger ekstra støtte for å få like gode muligheter til å studere, Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen.

Studentlederne forventer nå at det nyvalgte Stortinget følger opp forslagene i statsbudsjettet. — Dette er et studentløft vi ikke kan si nei til, avslutter Vesterhus, Coward og Gjertsen.

For kommentarer eller mer informasjon
Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, 975 71 019
Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim, 922 09 704
Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen, 924 98 163

Studentene håper på tallfesting

Høyre og Frp tallfester ikke antall studentboliger i Sundvolden-erklæringen. – Vi håper den nye regjeringen tar boligkrisa på alvor, sier studentledere i Oslo, Bergen og Trondheim.

I regjeringserklæringen som ble lagt frem i kveld sier regjeringen at de vil bygge flere studentboliger, men ikke hvor mange. Den nye regjeringen sier heller ikke at de vil bedre vilkårene for studentboligbygging. Velferdstingene i Trondheim, Bergen og Oslo og Akershus frykter for studentenes boligsituasjon de neste årene. 

– Boutgifter spiser mer og mer og av studielånet, boligkøene vokser hvert år og studenter bor dårligere enn andre grupper. Da haster det å sikre studentenes bosituasjon, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Tone Vesterhus.

De tre studentorganisasjonene har sammen med Norsk Studentorganisasjon (NSO) ført en felles kampanje denne høsten for 3000 studentboliger i året og bedre vilkår for studentboligbygging. De er skuffet over at ingen av målene står i den ferske regjeringserklæringen. 

– Forrige regjering ga støtte til 1500 studentboliger i år. Det var et skritt på veien, men denne regjeringen må doble byggetakten for å holde tritt med eksplosjonen i boligprisene, sier Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen.

Nå krever Velferdstingene at den nye regjeringen satser på studentboliger i statsbudsjettet som legges frem på mandag. 

– Studentboliger demper prisveksten i boligmarkedet og hjelper alle, ikke bare studentene. Det er en løsning politikerne ikke kan si nei til, sier Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim.

For kommentarer eller mer informasjon
Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, 975 71 019
Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim, 922 09 704
Anna Gjersten, leder av Velferdstinget i Bergen, 924 98 163