Author Archives: christian

PM: Studentseiere i statsbudsjettet

Studentene feirer et skred av gjennomslag i forslaget til statsbudsjett for 2014. – Dette er en historisk dag for studentbevegelsen, jubler lederne i velferdstingene i Oslo, Bergen og Trondheim.

11 måneder studiestøtte, flere studentboliger, deltidssykemelding for studenter og økt støtte til studenter med barn er blant seierne for studentene i statsbudsjettet for 2014.

Flere og billigere studentboliger har vært en felles kampsak for velferdstingene i Oslo, Bergen og Trondheim og Norsk Studentorganisasjon (NSO). I statsbudsjettet foreslås høyere kostnadsramme, høyere statstilskudd og 1300 studentboliger.

— Studentboliger er det beste tiltaket både for lik rett til utdanning og for å dempe presset i boligmarkedet. Med denne støtten kan vi bygge flere og billigere boliger også i de største byene, der leia er høyest, sier sier Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Den rødgrønne regjeringen foreslår å innføre 11-måneder studiestøtte fra og med studieåret 2014-15. Studentene får dermed lån og stipend også i juni i 2015.

— Med 11 måneder studiestøtte får studentene tre ekstra arbeidsuker i året. Da kan vi konsentrere oss om å studere istedenfor å sitte i kassa på Rimi i eksamenstiden, sier Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim.

Studentbevegelsen har også fått gjennomslag for at deltidssykemelding for studenter blir en permanent ordning, og for at studenter med barn får høyere støtte.

— Dette er studentgrupper som er særlig utsatt økonomisk, og som trenger ekstra støtte for å få like gode muligheter til å studere, Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen.

Studentlederne forventer nå at det nyvalgte Stortinget følger opp forslagene i statsbudsjettet. — Dette er et studentløft vi ikke kan si nei til, avslutter Vesterhus, Coward og Gjertsen.

For kommentarer eller mer informasjon
Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, 975 71 019
Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim, 922 09 704
Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen, 924 98 163

Studentene håper på tallfesting

Høyre og Frp tallfester ikke antall studentboliger i Sundvolden-erklæringen. – Vi håper den nye regjeringen tar boligkrisa på alvor, sier studentledere i Oslo, Bergen og Trondheim.

I regjeringserklæringen som ble lagt frem i kveld sier regjeringen at de vil bygge flere studentboliger, men ikke hvor mange. Den nye regjeringen sier heller ikke at de vil bedre vilkårene for studentboligbygging. Velferdstingene i Trondheim, Bergen og Oslo og Akershus frykter for studentenes boligsituasjon de neste årene. 

– Boutgifter spiser mer og mer og av studielånet, boligkøene vokser hvert år og studenter bor dårligere enn andre grupper. Da haster det å sikre studentenes bosituasjon, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Tone Vesterhus.

De tre studentorganisasjonene har sammen med Norsk Studentorganisasjon (NSO) ført en felles kampanje denne høsten for 3000 studentboliger i året og bedre vilkår for studentboligbygging. De er skuffet over at ingen av målene står i den ferske regjeringserklæringen. 

– Forrige regjering ga støtte til 1500 studentboliger i år. Det var et skritt på veien, men denne regjeringen må doble byggetakten for å holde tritt med eksplosjonen i boligprisene, sier Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen.

Nå krever Velferdstingene at den nye regjeringen satser på studentboliger i statsbudsjettet som legges frem på mandag. 

– Studentboliger demper prisveksten i boligmarkedet og hjelper alle, ikke bare studentene. Det er en løsning politikerne ikke kan si nei til, sier Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim.

For kommentarer eller mer informasjon
Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, 975 71 019
Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim, 922 09 704
Anna Gjersten, leder av Velferdstinget i Bergen, 924 98 163

Medieklipp Uke 34

«Ansvarsfraskrivelse til Frokost», Radio Nova, 23.8.2013Velferdstinget i Oslo og Akershus arangerte frokostmøte om boligkrisa forrige uke. Radio Nova har laget en kort artikkel om, og lagt ut opptak av debatten som podcast.

«80 studenter bor fortsatt på sovesal», Adresseavisen 23/8-13

«Kristin Vinje vil løysa bustadproblema for studentane ved å sleppa til private aktørar», 23/08-13

«Rødt vil kutte boligsparing», StudVest 21/08-13 — 5000 studentboliger årlig, storstilt utbygging av kommunale utleieboliger og fjerning av BSU-ordningen er Rødts forslag for å gjøre det lettere å være student på boligmarkedet.

«Utleier krevde 75.000 kroner av studenter for «slitasje»», Dine Penger / VG 20/8-13 — Ved utflytting fikk studentene en regning på 75.000 kroner for «nødvendig oppussing». Husleietvistutvalget reduserte kravet til 9900 kroner. Ifjor mottok utvalget 685 slike klager.

«Slik skal boligmangelen håndteres», Nettavisen 20/8-13 — Flere boliger kan motvirke prisvekt i pressområdene.

«Boligtilbudet forverret i høst», Fredrikstad blad 20/8-13 — Høgskolen i Østfold har fått 5.318 studenter i høst, 300 flere enn i fjor. Men først neste år øker antall studentboliger – i Halden.

«270 studenter venter på rom», Tønsberg blad 20/8-13 — Studentboligene til Studentsamskipnaden i Vestfold er fulle.

«Bygg boliger, ikke papirmøller!», Aftenposten 20/8-13

«Frykter dødsbranner: – Bare flaks at det har gått bra», Aftenposten 19/08-13

«Dette mener utleier er en god rømningsvei», TV2 21/07-13

Kristin Vinje, Høyre

Studentene er vår fremtid, og de skal være med å bygge kunnskapsnasjonen! Da må vi bidra med boliger i studietiden.

Høyre vil legge til rette for raskere og mer effektiv utbygging av studentboliger, slik at det bygges flere studentboliger og flere studenter får et tilbud om et sted å bo ved studiestart. Vi vil legge til rette for bygging av 2-3 000 studentboliger i året.

Det er et stort behov for flere studentboliger. Høyre mener vi må oppjustere målet for hvor mange studentboliger som skal bygges årlig. I tillegg mener Høyre vi må tenke nytt og ta i bruk nye virkemidler.

Høyre vil fjerne kostnadstaket for bygging av studentboliger, ha mer samarbeid med private aktører for å bygge flere studentboliger.

I Høyres alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi å bygge 200 studentboliger mer enn regjeringen i pressområdene.

Høyre foreslår å bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller, samt oppmuntre til bygging av flere private studentboliger.