Monthly Archives: august 2013

Medieklipp Uke 34

«Ansvarsfraskrivelse til Frokost», Radio Nova, 23.8.2013Velferdstinget i Oslo og Akershus arangerte frokostmøte om boligkrisa forrige uke. Radio Nova har laget en kort artikkel om, og lagt ut opptak av debatten som podcast.

«80 studenter bor fortsatt på sovesal», Adresseavisen 23/8-13

«Kristin Vinje vil løysa bustadproblema for studentane ved å sleppa til private aktørar», 23/08-13

«Rødt vil kutte boligsparing», StudVest 21/08-13 — 5000 studentboliger årlig, storstilt utbygging av kommunale utleieboliger og fjerning av BSU-ordningen er Rødts forslag for å gjøre det lettere å være student på boligmarkedet.

«Utleier krevde 75.000 kroner av studenter for «slitasje»», Dine Penger / VG 20/8-13 — Ved utflytting fikk studentene en regning på 75.000 kroner for «nødvendig oppussing». Husleietvistutvalget reduserte kravet til 9900 kroner. Ifjor mottok utvalget 685 slike klager.

«Slik skal boligmangelen håndteres», Nettavisen 20/8-13 — Flere boliger kan motvirke prisvekt i pressområdene.

«Boligtilbudet forverret i høst», Fredrikstad blad 20/8-13 — Høgskolen i Østfold har fått 5.318 studenter i høst, 300 flere enn i fjor. Men først neste år øker antall studentboliger – i Halden.

«270 studenter venter på rom», Tønsberg blad 20/8-13 — Studentboligene til Studentsamskipnaden i Vestfold er fulle.

«Bygg boliger, ikke papirmøller!», Aftenposten 20/8-13

«Frykter dødsbranner: – Bare flaks at det har gått bra», Aftenposten 19/08-13

«Dette mener utleier er en god rømningsvei», TV2 21/07-13

Kristin Vinje, Høyre

Studentene er vår fremtid, og de skal være med å bygge kunnskapsnasjonen! Da må vi bidra med boliger i studietiden.

Høyre vil legge til rette for raskere og mer effektiv utbygging av studentboliger, slik at det bygges flere studentboliger og flere studenter får et tilbud om et sted å bo ved studiestart. Vi vil legge til rette for bygging av 2-3 000 studentboliger i året.

Det er et stort behov for flere studentboliger. Høyre mener vi må oppjustere målet for hvor mange studentboliger som skal bygges årlig. I tillegg mener Høyre vi må tenke nytt og ta i bruk nye virkemidler.

Høyre vil fjerne kostnadstaket for bygging av studentboliger, ha mer samarbeid med private aktører for å bygge flere studentboliger.

I Høyres alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi å bygge 200 studentboliger mer enn regjeringen i pressområdene.

Høyre foreslår å bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller, samt oppmuntre til bygging av flere private studentboliger.

Medieklipp Uke 32

«14 300 i studentboligkø», Aftenposten, 11.8.2013

«Nye studentboliger på Kringsjå», NRK Østlandssendingen, 9.8.2013

«Ber frognerfruer åpne hjemmet for studenter på boligjakt», Aftenposten OsloBy, 9.8.2013

«Løfter ikke en finger for studentene» — NRK Østlandssendingen, 08.08.2013

«Garanterer fortsatt tilbud» — Universitetsavisa, 08.08.2013

«1900 studenter står i boligkø» — Nordlys, 07.08.2013

«Leier inn båt som skal huse boligløse studenter» — NRK Nordnytt, 07.08.2013

«Lover flere studentboliger» — NTB-ANB, 05.08.2013

Boligmangel

boligmangel

I dag finnes det nok studentboliger til å huse omtrent 15% av studentene, ifølge SSB. Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener dette tallet ligger i underkant av 14%. Uansett ser man at man ikke er i nærheten av noen betydelig dekningsgrad med dagens antall studentboliger. SSB kan også rapportere om, i levekårsundersøkelsen for studenter, at 24% av studentene mellom 19 og 21 år ønsker å bo i studentbolig. Enkelt sagt betyr det at nesten en fjerdedel av alle nye studenter ønsker å bo i studentbolig.

Hvis man ser noen år tilbake i tid ser man at det ikke har blitt bygd nok studentboliger. På 10 år har vi blitt 35.000 flere studenter her i landet – nå er vi over 260.000 – men vi har bare bygd omkring 9000 studentboliger. Det beste vi klarer er å holde oss på dagens dekningsgrad, og det gjør at studentboligene ikke får den ønskede effekten på det private leiemarkedet.

Boligpriser

boligpriser

Det er dyrt å bo hjemmefra som student. De aller fleste studenter, 71%, leier bolig. De leier som oftest en studentbolig eller en leilighet eller hybel hos privatpersoner eller selskaper. Spesielt i de store byene er det mange fler som ønsker bolig enn det finnes boliger til. Det gjør at leieprisene øker voldsomt.

I år vil en student få utbetalt totalt 94.400 kroner i studielån og stipend fra Lånekassen. Hvis studenten sprer dette jevnt over 12 måneder tilsvarer det 7866 kroner per måned. Dette er jo egentlig ganske lite penger, så derfor jobber over 60% av studentene ved siden av studiene. De fleste av disse jobber fordi de føler studiestøtta ikke strekker til.

I dag er gjennomsnittlig leiepris for en hybel 4600 kroner. Det er på landsbasis. I de store byene er leieprisene veldig mye høyere – i Oslo har den passert 5000 kroner allerede.

Boligbygging

boligbygging

Å bygge en studentbolig koster mye penger. Derfor pleier Kunnskapsdepartementet å gi studentsamskipnadene tilskudd, slik at de kan bygge gode, sikre og billige boliger for studentene. Samtidig setter Kunnskapsdepartementet et øvre tak for hvor mye hver hybelenhet (HE) i en studentbolig kan koste. I dag er dette tallet på 700.000, og det har ikke blitt justert siden 2009. Kunnskapsdepartementet bestemmer også hvor mye av studentboligen som det offentlige skal betale. I dag ligger denne satsen på 250.000 kroner, og den har ikke blitt justert siden 2004.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) øker byggekostnaden for boligblokker med omtrent 3% i året. Likevel har verken kostnadstaket eller den offentlige tilskuddsandelen blitt justert opp i takt med dette. Staten forventer altså at studentsamskipnadene skal bygge boliger av god kvalitet til en mye lavere pris enn hvem som helst andre. Dette fører til at samskipnadene får bygd færre boliger enn de vil, og at husleien for studentene som bor i studentbolig blir høyere og høyere.