Infographics

Boligmangel

boligmangel

I dag finnes det nok studentboliger til å huse omtrent 15% av studentene, ifølge SSB. Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener dette tallet ligger i underkant av 14%. Uansett ser man at man ikke er i nærheten av noen betydelig dekningsgrad med dagens antall studentboliger. SSB kan også rapportere om, i levekårsundersøkelsen for studenter, at 24% av studentene mellom 19 og 21 år ønsker å bo i studentbolig. Enkelt sagt betyr det at nesten en fjerdedel av alle nye studenter ønsker å bo i studentbolig.

Hvis man ser noen år tilbake i tid ser man at det ikke har blitt bygd nok studentboliger. På 10 år har vi blitt 35.000 flere studenter her i landet – nå er vi over 260.000 – men vi har bare bygd omkring 9000 studentboliger. Det beste vi klarer er å holde oss på dagens dekningsgrad, og det gjør at studentboligene ikke får den ønskede effekten på det private leiemarkedet.

Boligpriser

boligpriser

Det er dyrt å bo hjemmefra som student. De aller fleste studenter, 71%, leier bolig. De leier som oftest en studentbolig eller en leilighet eller hybel hos privatpersoner eller selskaper. Spesielt i de store byene er det mange fler som ønsker bolig enn det finnes boliger til. Det gjør at leieprisene øker voldsomt.

I år vil en student få utbetalt totalt 94.400 kroner i studielån og stipend fra Lånekassen. Hvis studenten sprer dette jevnt over 12 måneder tilsvarer det 7866 kroner per måned. Dette er jo egentlig ganske lite penger, så derfor jobber over 60% av studentene ved siden av studiene. De fleste av disse jobber fordi de føler studiestøtta ikke strekker til.

I dag er gjennomsnittlig leiepris for en hybel 4600 kroner. Det er på landsbasis. I de store byene er leieprisene veldig mye høyere – i Oslo har den passert 5000 kroner allerede.

Boligbygging

boligbygging

Å bygge en studentbolig koster mye penger. Derfor pleier Kunnskapsdepartementet å gi studentsamskipnadene tilskudd, slik at de kan bygge gode, sikre og billige boliger for studentene. Samtidig setter Kunnskapsdepartementet et øvre tak for hvor mye hver hybelenhet (HE) i en studentbolig kan koste. I dag er dette tallet på 700.000, og det har ikke blitt justert siden 2009. Kunnskapsdepartementet bestemmer også hvor mye av studentboligen som det offentlige skal betale. I dag ligger denne satsen på 250.000 kroner, og den har ikke blitt justert siden 2004.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) øker byggekostnaden for boligblokker med omtrent 3% i året. Likevel har verken kostnadstaket eller den offentlige tilskuddsandelen blitt justert opp i takt med dette. Staten forventer altså at studentsamskipnadene skal bygge boliger av god kvalitet til en mye lavere pris enn hvem som helst andre. Dette fører til at samskipnadene får bygd færre boliger enn de vil, og at husleien for studentene som bor i studentbolig blir høyere og høyere.