Hva sier andre om studenboliger?

Studentene er vår fremtid, og de skal være med å bygge kunnskapsnasjonen! Da må vi bidra med boliger i studietiden.

Høyre vil legge til rette for raskere og mer effektiv utbygging av studentboliger, slik at det bygges flere studentboliger og flere studenter får et tilbud om et sted å bo ved studiestart. Vi vil legge til rette for bygging av 2-3 000 studentboliger i året.

Det er et stort behov for flere studentboliger. Høyre mener vi må oppjustere målet for hvor mange studentboliger som skal bygges årlig. I tillegg mener Høyre vi må tenke nytt og ta i bruk nye virkemidler.

Høyre vil fjerne kostnadstaket for bygging av studentboliger, ha mer samarbeid med private aktører for å bygge flere studentboliger.

I Høyres alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi å bygge 200 studentboliger mer enn regjeringen i pressområdene.

Høyre foreslår å bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller, samt oppmuntre til bygging av flere private studentboliger.

Kristin Vinje, Høyre

Regjeringen har tredoblet antall nye studentboliger til 1000 hvert år. Nå vil Arbeiderpartiet tredoble på nytt til 3000. Vi mener alle studenter fortjener rimelige, gode boliger.

Eskil Pedersen, AUF

Det er to hovedgrunner til at vi vil ha studentboliger:

For det første er studenter en utsatt gruppe med svak økonomi, som har vanskelig for å komme inn på det ordinære boligmarkedet. Internasjonale studenter og studenter med barn er spesielt avhengige av egne ordninger for studenter.

Den andre grunnen er at vi tror at om det blir bygget nok studentboliger, vil det virke prisdempende både på leie og kjøpemarkedet ellers. I dag blir mange små leiligheter kjøpt på vegne av barna av foreldre med god økonomi, og det presser andre ut av leiemarkedet.

Studenter går ofte foran andre på leiemarkedet. Studentboliger er positivt for alle som skal inn på boligmarkedet, og for de som leier bolig.

Guri Melby, Venstre

Flere studentboliger er viktig fordi det gir studentene bedre økonomi, mindre behov for deltidsjobb og dermed mer tid til studiene. Vi vil gjenreise heltidsstudenten.

Knut Arild Hareide, KrF

Høye boligpriser på flere av studiestedene er med på å drive levekostnadene kraftig opp, noe som igjen fører til at studenter bruker mer tid på å jobbe fremfor å studere. Tilgangen på rimelige studentboliger må derfor økes. Derfor vil KrF gi studentsamskipandene tilskudd til å kunne bygge 3000 nye studentboliger i året.

Laila Dåvøy, KrF

Alle skal ha et hjem. Vi trenger flere studentboliger fordi for mange studenter i dag opplever at foreldrenes lommebok blir avgjørende for om de får seg et sted å bo. Flere studentboliger vil kunne dempe prisveksten i leiemarkedet og på den måten kunne gjøre det billigere å leie for alle. SV har overoppfylt løftene våre på studentboliger og økt byggingen kraftig sammenlignet med den forrige regjeringen, men vi er ikke i mål. SV vil ha full trøkk i boligbyggingen videre.

Audun Lysbakken, SV

Studentboliger er både bra for studenter, studiekvaliteten og samfunnet. Studenter i dag har dårligere råd enn de fleste andre i samfunnet. Det er hardt å få endene til å møtes og ha nok til husleie og mat. Studentboliger er den viktigste investeringen i studentvelferd – sånn får studenter en rimeligere husleie og en bedre økonomi. Da slipper de å bruke all tida si på å jobbe med mindre relevante jobber ved siden av studiene, men får god tid til å gjøre det de skal gjøre: studenere. I tillegg er det bra for alle andre som sliter på det privateleiemarkedet. Får vi flere studenter inn i studentboliger, letter det trykket på det private leiemarkedet og gjør at andre unge, småbarnsforeldre og arbeidstakere får et billigere sted å bo. Til slutt vil jeg si at flere studentboliger må suppleres med en rettferdig og sosial boligpolitikk sånn at alle får et godt og trygt sted å bo de har råd til!

Ingvild Reymert, Sosialistisk Venstreparti

Legg igjen en kommentar