Guri Melby, Venstre

Det er to hovedgrunner til at vi vil ha studentboliger:

For det første er studenter en utsatt gruppe med svak økonomi, som har vanskelig for å komme inn på det ordinære boligmarkedet. Internasjonale studenter og studenter med barn er spesielt avhengige av egne ordninger for studenter.

Den andre grunnen er at vi tror at om det blir bygget nok studentboliger, vil det virke prisdempende både på leie og kjøpemarkedet ellers. I dag blir mange små leiligheter kjøpt på vegne av barna av foreldre med god økonomi, og det presser andre ut av leiemarkedet.

Studenter går ofte foran andre på leiemarkedet. Studentboliger er positivt for alle som skal inn på boligmarkedet, og for de som leier bolig.