Kristin Vinje, Høyre

Studentene er vår fremtid, og de skal være med å bygge kunnskapsnasjonen! Da må vi bidra med boliger i studietiden.

Høyre vil legge til rette for raskere og mer effektiv utbygging av studentboliger, slik at det bygges flere studentboliger og flere studenter får et tilbud om et sted å bo ved studiestart. Vi vil legge til rette for bygging av 2-3 000 studentboliger i året.

Det er et stort behov for flere studentboliger. Høyre mener vi må oppjustere målet for hvor mange studentboliger som skal bygges årlig. I tillegg mener Høyre vi må tenke nytt og ta i bruk nye virkemidler.

Høyre vil fjerne kostnadstaket for bygging av studentboliger, ha mer samarbeid med private aktører for å bygge flere studentboliger.

I Høyres alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi å bygge 200 studentboliger mer enn regjeringen i pressområdene.

Høyre foreslår å bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller, samt oppmuntre til bygging av flere private studentboliger.