Ingvild Reymert, Sosialistisk Venstreparti

Studentboliger er både bra for studenter, studiekvaliteten og samfunnet. Studenter i dag har dårligere råd enn de fleste andre i samfunnet. Det er hardt å få endene til å møtes og ha nok til husleie og mat. Studentboliger er den viktigste investeringen i studentvelferd – sånn får studenter en rimeligere husleie og en bedre økonomi. Da slipper de å bruke all tida si på å jobbe med mindre relevante jobber ved siden av studiene, men får god tid til å gjøre det de skal gjøre: studenere. I tillegg er det bra for alle andre som sliter på det privateleiemarkedet. Får vi flere studenter inn i studentboliger, letter det trykket på det private leiemarkedet og gjør at andre unge, småbarnsforeldre og arbeidstakere får et billigere sted å bo. Til slutt vil jeg si at flere studentboliger må suppleres med en rettferdig og sosial boligpolitikk sånn at alle får et godt og trygt sted å bo de har råd til!