Laila Dåvøy, KrF

Høye boligpriser på flere av studiestedene er med på å drive levekostnadene kraftig opp, noe som igjen fører til at studenter bruker mer tid på å jobbe fremfor å studere. Tilgangen på rimelige studentboliger må derfor økes. Derfor vil KrF gi studentsamskipandene tilskudd til å kunne bygge 3000 nye studentboliger i året.