Audun Lysbakken, SV

Alle skal ha et hjem. Vi trenger flere studentboliger fordi for mange studenter i dag opplever at foreldrenes lommebok blir avgjørende for om de får seg et sted å bo. Flere studentboliger vil kunne dempe prisveksten i leiemarkedet og på den måten kunne gjøre det billigere å leie for alle. SV har overoppfylt løftene våre på studentboliger og økt byggingen kraftig sammenlignet med den forrige regjeringen, men vi er ikke i mål. SV vil ha full trøkk i boligbyggingen videre.