Boligmangel

boligmangel

I dag finnes det nok studentboliger til å huse omtrent 15% av studentene, ifølge SSB. Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener dette tallet ligger i underkant av 14%. Uansett ser man at man ikke er i nærheten av noen betydelig dekningsgrad med dagens antall studentboliger. SSB kan også rapportere om, i levekårsundersøkelsen for studenter, at 24% av studentene mellom 19 og 21 år ønsker å bo i studentbolig. Enkelt sagt betyr det at nesten en fjerdedel av alle nye studenter ønsker å bo i studentbolig.

Hvis man ser noen år tilbake i tid ser man at det ikke har blitt bygd nok studentboliger. På 10 år har vi blitt 35.000 flere studenter her i landet – nå er vi over 260.000 – men vi har bare bygd omkring 9000 studentboliger. Det beste vi klarer er å holde oss på dagens dekningsgrad, og det gjør at studentboligene ikke får den ønskede effekten på det private leiemarkedet.