Boligpriser

boligpriser

Det er dyrt å bo hjemmefra som student. De aller fleste studenter, 71%, leier bolig. De leier som oftest en studentbolig eller en leilighet eller hybel hos privatpersoner eller selskaper. Spesielt i de store byene er det mange fler som ønsker bolig enn det finnes boliger til. Det gjør at leieprisene øker voldsomt.

I år vil en student få utbetalt totalt 94.400 kroner i studielån og stipend fra Lånekassen. Hvis studenten sprer dette jevnt over 12 måneder tilsvarer det 7866 kroner per måned. Dette er jo egentlig ganske lite penger, så derfor jobber over 60% av studentene ved siden av studiene. De fleste av disse jobber fordi de føler studiestøtta ikke strekker til.

I dag er gjennomsnittlig leiepris for en hybel 4600 kroner. Det er på landsbasis. I de store byene er leieprisene veldig mye høyere – i Oslo har den passert 5000 kroner allerede.