Author Archives: christian

Medieklipp Uke 32

«14 300 i studentboligkø», Aftenposten, 11.8.2013

«Nye studentboliger på Kringsjå», NRK Østlandssendingen, 9.8.2013

«Ber frognerfruer åpne hjemmet for studenter på boligjakt», Aftenposten OsloBy, 9.8.2013

«Løfter ikke en finger for studentene» — NRK Østlandssendingen, 08.08.2013

«Garanterer fortsatt tilbud» — Universitetsavisa, 08.08.2013

«1900 studenter står i boligkø» — Nordlys, 07.08.2013

«Leier inn båt som skal huse boligløse studenter» — NRK Nordnytt, 07.08.2013

«Lover flere studentboliger» — NTB-ANB, 05.08.2013

Boligmangel

boligmangel

I dag finnes det nok studentboliger til å huse omtrent 15% av studentene, ifølge SSB. Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener dette tallet ligger i underkant av 14%. Uansett ser man at man ikke er i nærheten av noen betydelig dekningsgrad med dagens antall studentboliger. SSB kan også rapportere om, i levekårsundersøkelsen for studenter, at 24% av studentene mellom 19 og 21 år ønsker å bo i studentbolig. Enkelt sagt betyr det at nesten en fjerdedel av alle nye studenter ønsker å bo i studentbolig.

Hvis man ser noen år tilbake i tid ser man at det ikke har blitt bygd nok studentboliger. På 10 år har vi blitt 35.000 flere studenter her i landet – nå er vi over 260.000 – men vi har bare bygd omkring 9000 studentboliger. Det beste vi klarer er å holde oss på dagens dekningsgrad, og det gjør at studentboligene ikke får den ønskede effekten på det private leiemarkedet.

Boligpriser

boligpriser

Det er dyrt å bo hjemmefra som student. De aller fleste studenter, 71%, leier bolig. De leier som oftest en studentbolig eller en leilighet eller hybel hos privatpersoner eller selskaper. Spesielt i de store byene er det mange fler som ønsker bolig enn det finnes boliger til. Det gjør at leieprisene øker voldsomt.

I år vil en student få utbetalt totalt 94.400 kroner i studielån og stipend fra Lånekassen. Hvis studenten sprer dette jevnt over 12 måneder tilsvarer det 7866 kroner per måned. Dette er jo egentlig ganske lite penger, så derfor jobber over 60% av studentene ved siden av studiene. De fleste av disse jobber fordi de føler studiestøtta ikke strekker til.

I dag er gjennomsnittlig leiepris for en hybel 4600 kroner. Det er på landsbasis. I de store byene er leieprisene veldig mye høyere – i Oslo har den passert 5000 kroner allerede.

Boligbygging

boligbygging

Å bygge en studentbolig koster mye penger. Derfor pleier Kunnskapsdepartementet å gi studentsamskipnadene tilskudd, slik at de kan bygge gode, sikre og billige boliger for studentene. Samtidig setter Kunnskapsdepartementet et øvre tak for hvor mye hver hybelenhet (HE) i en studentbolig kan koste. I dag er dette tallet på 700.000, og det har ikke blitt justert siden 2009. Kunnskapsdepartementet bestemmer også hvor mye av studentboligen som det offentlige skal betale. I dag ligger denne satsen på 250.000 kroner, og den har ikke blitt justert siden 2004.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) øker byggekostnaden for boligblokker med omtrent 3% i året. Likevel har verken kostnadstaket eller den offentlige tilskuddsandelen blitt justert opp i takt med dette. Staten forventer altså at studentsamskipnadene skal bygge boliger av god kvalitet til en mye lavere pris enn hvem som helst andre. Dette fører til at samskipnadene får bygd færre boliger enn de vil, og at husleien for studentene som bor i studentbolig blir høyere og høyere.

Høyres landsmøte

Akkurat nå sitter Høyre på Gardermoen og avholder landsmøtet sitt. De har et problem: Høyre har ikke helt skjønt at vi trenger flere studentboliger.

Heldigvis har de en hashtag på twitter (#hlm13) – så du kan forklare dem hvorfor det hadde vært lurt å gå inn for flere studentboliger – og ev. også spørre dem om hvorfor de ikke gjør det.

Lykke til!

400 nye studentboliger i revidert statsbudsjett!

Sogn_3mai_4
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen dukket opp på Sogn i formiddag, og fortalte at de har lagt inn tilskudd til ytterligere 400 nye studentboliger i revidert statsbudsjett. Dermed blir antall nye studentboliger i Norge i 2013 nærmere 1500. Det er et godt skritt i retning av å oppfylle boligkravet!

Vi er kjempeglade, og håper at dette er første steg i en prosess som ender med tilskudd til 4000 studentboliger i året, 50% finansiering, og økt ramme!

Dette er en stor seier for studentbevegelsen og det viser at hardt arbeid gir uttelling. Gratulerer alle studenter!

KrF går inn for 3000 nye studentboliger!

Denne helgen har KrF landsmøtet sitt. Der har de nettopp vedtatt to forslag fra Buskerud KrF nr. 626 og 627.

Det betyr at KrF vil ha

  • Tilskudd til 3000 nye studentboliger i året
  • 50% statlig finansiering av studentboligene
  • økt kostnadsramme

Med andre ord det samme som boligkravet. Og det er fantastisk!

Som dere kanskje husker gikk Arbeiderpartiets inn for 3000 nye
studentboliger, 50% finansiering og økt kostnadsramme
på landsmøtet
sitt forrige helg – ballen har begynt å rulle!

Arbeiderpartiet går inn for 3000 nye studentboliger i året!

Arbeiderpartiets landsmøte har denne helgen valgt å ta studentene på alvor og gå inn for å bygge tre ganger så mange studentboliger i året!

Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt å:

  • gi tilskudd til 3000 studentboliger i året
  • øke kostnadsrammen
  • øke støtten til 50% av kostnadsrammen

Det er kjempebra at Arbeiderpartiet har tatt behovet for studentboliger på alvor, og at de går inn for å gjøre noe med det.

Vi håper de andre partiene tar signalet og følger opp med tilsvarende vedtak på landsmøtene sine!